KLORON YACHTING CLUB vzw

Scheldekaai zn
8581     Kerkhove
Twitter
Uitbating cafetaria Kloron !

Vanaf 1 November wordt onze cafetaria uitgebaat door Haiko Ledoux met aangepaste openingsuren.

Vrijdagavond          16u00
Zaterdag                  11u00
Zondag                    11u00

Iedereen is uiteraard welkom !
Kloron YC
Mededeling VPF !

Beste leden,
In de verschillende overlegorganen pleiten we met de federatie voor veiligheid in de sluizen.
Een aantal sluizen zijn reeds aangepast voor de pleziervaart.
Er zijn strikte richtlijnen voor de beroepsvaart met absoluut verbod de schroef te laten draaien, aan te meren met twee touwen en de pleziervaart te hinderen.
Indien dit toch nog gebeurd mag U dadelijk de sluismeester hiervan op de hoogte stellen, die zal optreden. Indien dit niet gebeurd mag U dit aan ons melden.
In een aantal sluizen blijken er nog problemen te zijn met het aannemen van uw touwen. Indien U dit vaststelt in die sluizen waar nog geen speciale aanpassing voor de pleziervaart is voorzien geef dit dadelijk aan ons door.
Aan de hand van uw klachten kunnen we gericht actie laten nemen tegen bepaalde sluizen en hun bedienaars.
Ook andere knelpunten voor de pleziervaart mag je ons zeker doorgeven.

Met vriendelijke groeten,

Jo Labens
voorzitter VPF
Boten te koop !


Klik hier voor meer info !