Waterwegenvergunning: maatregelen

Ten gevolge van de huidige Covid-19 uitbraak, en aansluitend op de hieronder reeds gecommuniceerde mededeling betreffende de waterwegenvergunning, kan ik verder meedelen dat de startdatum waarop een waterwegenvergunning verplicht is (nl. 1 april 2020), uitgesteld wordt tot de eerste dag van de maand volgend op het einde van de federale maatregelen. De startdatum van de betrokken reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt in die zin automatisch aangepast.  De duurtijd van deze waterwegenvergunningen blijft dezelfde.
Voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, waarbij de duurtijd volledig valt binnen de tijdspanne van de federale maatregelen, wordt voorzien in een volledige terugbetaling, daar er geen gebruik kan gemaakt worden van de betrokken dienstverlening of ter beschikking stelling.

Alle maatregelen ten gevolge van Covid-19 uitbraak zijn steeds te vinden op https://www.visuris.be/maatregelen