Maatregelen pleziervaart: update 10 mei 2020

Beste watersporter,

Hierbij een update van de maatregelen vanaf 11 mei t/m 17 mei 2020 betreft het varen op de Vlaamse Waterwegen – bron De Vlaamse Waterweg

Naar aanleiding van het besluit van 6 mei 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn vanaf 11 mei tot en met 17 mei 2020 voor watersport en pleziervaart de volgende maatregelen van toepassing.

Zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen:

 • watersport
 • het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen.  Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor watersport en de omstandigheden van waterbeweging, weer en wind, kan de sociale afstand in de praktijk niet te allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden ; bijgevolg kunnen geen andere personen, naast de personen die onder hetzelfde dak wonen, mee aan boord genomen worden.
 • Pleziervaart is toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is. Dit betekent dat pleziervaartuigen niet geschut worden. Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn:
  • Vaartuigen die naar en van de werf varen.
  • Vaartuigen die van de winterstalling naar hun thuishaven varen, indien dit gebeurt door de verantwoordelijke van de winterstalling.
  • Vaartuigen van verhuurbedrijven die naar de verhuurbasis worden gevaren ter voorbereiding van de heropstart van de activiteiten.

Voor toepassing van deze uitzonderingen dient u RIS te contacteren (ris@vlaamsewaterweg.be)

 • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal.
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters.
 • Binnen de jachthavens en watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van sociale afstand te respecteren (op vlak van organisatie van het werk).

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Lesgeven (praktijk)
 • Evenementen, groepsactiviteiten, wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden.
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas).

Deze maatregelen worden ook gepubliceerd op https://www.visuris.be/maatregelen

Vriendelijke groeten,

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw

Gsm 0032 488 70 78 61
voorzitter@vpf.be
www.vpf.be

In bijlage ook het protocol FOD voor de periode 11 mei tot 17 mei:

protocol_pleziervaart_11mei_17mei