Verzegeling zwartwater Nederland

Beste KLORON-leden,

Hieronder een bericht van VPF.

Voor zij die soms in Nederland varen is het misschien een goed idee om aan deze consultatie mee te doen!

Beste pleziervaarder,

Sedert 2009 is het gebruik van de vuilwatertank in Nederland verplicht.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt nu een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor. Die wijziging is erop gericht dat op een pleziervaartuig de afsluiter in de leiding tussen opvangtank/toilet en de huiddoorvoer in gesloten stand verzegeld moet zijn. Daarmee wordt lozing van ongezuiverd toiletwater voorkomen.

De invoering van de verzegeling staat gepland voor 1 juli 2022. Inspecteurs zouden ook aan boord mogen komen om het zegel te controleren.

Omdat op heel wat locaties de vuilwaterstations ontbreken of niet werken en een alternatief als een compacte zuiveringsinstallatie voor aan boord nog niet echt beschikbaar is, wordt er vanuit verschillende organisaties geopperd om het besluit dat tot de verzegeling verplicht met minimum vijf jaar uit te stellen.

Tot 3 september loopt er een internetconsultatie en ook uw mening telt!

Ter info: De regelgeving geldt voor alle pleziervaartuigen die zich in Nederland op oppervlaktewateren bevinden, dus ook voor pleziervaartuigen uit het buitenland. In de ministeriële regeling is erin worden voorzien dat pleziervaartuigen uit het buitenland een zegel kunnen verkrijgen om daarmee de afsluiter in gesloten stand te verzegelen.

–>  Naar de internetconsultatie

(https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart/reageren)

Veel reacties op voorgenomen verzegeling (uit Vaarwijzer Nieuwsbrief)

Ruim 1.100 booteigenaren hebben vooralsnog gereageerd op de internetconsultatie met betrekking tot het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de afsluiter tussen de vuilwateropslagtank/toilet aan boord van pleziervaartuigen en de huiddoorvoer in gesloten stand te gaan verzegelen. De invoering staat gepland voor 1 juli 2022 en begint inmiddels onder steeds meer booteigenaren door te dringen. Sinds 2009 is het verboden om direct te lozen in het oppervlakte water. Handhaving blijkt in de praktijk lastig en daarom is in 2019 de door D66 kamerlid Tjeerd de Groot ingediende motie in de Tweede Kamer aangenomen om de afvoerkraan van de spoeltoiletten verplicht te verzegelen.

Een speciale klankgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse watersportorganisaties heeft de afgelopen maanden overleg gehad met ambtenaren van het ministerie en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de verzegeling bekritiseerd. Het gevoel leeft dat naar de aangevoerde argumenten niet of nauwelijks is/ wordt geluisterd en dat het ministerie alles op alles zet om de verzegeling voor 1 juli 2022 te bekrachtigen. Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is inmiddels begonnen om op jachthavens en bij watersportverenigingen posters op te hangen waarmee booteigenaren nogmaals worden opgeroepen te reageren op de internetconsulatie. Volgens voorzitter Herbert Schoenmakers is het belangrijk dat booteigenaren reageren. Reageren kan tot 3 september.

Vriendelijke groeten,

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw

Gsm 0032 488 70 78 61
voorzitter@vpf.be
www.vpf.be

Bijlagen:

internet-consultatie-3

NvT wijz Bal ivm verzegeling afvoer toiletwater pleziervaartuigen concept tbv Internetconsultatie