Belangrijke mededeling

De firma “Molens T’Kindt” krijgt een nieuwe aanlegsteiger voor laden en lossen van vrachtschepen. De werken zijn volop aan de gang. Gedurende de werken, waarvan het einde voorzien is rond half juli, moet de ponton in de werfzone vrij blijven. Om toch zoveel mogelijk van onze leden een ligplaats te kunnen geven, zijn we genoodzaakt de bezoekersponton in te palmen. Enkele leden laten hun boot niet te water en een aantal leden verhuist tijdelijk naar een andere jachthaven.
Bezoekers die de jachthaven van Kloron willen aandoen, nemen best op voorhand contact op met een van de havenmeesters om te bekijken of er plaats is (0475 45 28 77 of 0494 27 73 26)
Met onze excuses voor het ongemak.

Het bestuur