Protocol pleziervaart vanaf 8 juni

Hieronder het “recentste” protocol pleziervaart van FOD mobiliteit geldig van 8 juni tot 15 juni. Belangrijkste aanpassing is de vergroting van de “Bubbel”

PS: Café Kloron is terug open vanaf vrijdag 12 juni 2020!

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart,
brandingssporten en watersporten toegelaten zijn

Voorafgaande bemerking:
De gouden regels qua individueel gedrag (ivm hygiëne, afstand, risicopersonen, uitgebreide bubbel,
groepsbijeenkomsten) moeten in rekening gehouden worden.

Geldig: Deze regels zijn geldig vanaf 8 tot en met 15 juni 2020.

Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten, behalve:

  • (1) Grote massa-evenementen, bijeenkomsten en georganiseerde groepsactiviteiten met meer dan 20 personen.
  • (2) Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas, tocht Breskens – Nieuwpoort, tocht Blankenberge – Breskens).

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

  • (1) individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum 10 andere personen (uitgebreide bubbel);
  • (2) activiteiten met een maximaal 20 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) die geen fysiek contact impliceren in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en waarbij de regels van social distancing blijven gelden;
  • (3) er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld; de regels van social distancing gelden niet voor de gevallen onder (1) en voor personen jonger dan 12 jaar onderling;
  • (4) de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers en douches;
  • (5) de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal;
  • (6) op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters (behalve situatie (1) en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling);
  • (7) in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen.