Bericht van de scheepvaartpolitie Gent

Beste pleziervaarder,
Beste watersporter,

De Coronacijfers gaan de goeie richting uit en stilaan kan het normale leven terug zijn ingang vinden.

We kunnen terug gaan PLEZIERvaren !!! Om het voor iedereen PLEZIERig te houden wensen wij op enkele regels te wijzen:

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Buiten de snelvaartvakken, afhankelijk van waar je je bevind, maximum snelheden bepaald zijn? Deze zijn terug te vinden op www.visuris.be.
  • Binnen de snelvaartvakken de maximaal toegelaten snelheid beperkt is tot 60 km/u.
  • De snelvaartvakken geen vrijgeleide zijn om altijd snel te varen (vertragen bij het kruisen, gemeerde vaartuigen, …).
  • Uw snelheid dermate moet aangepast worden dat u geen hinderlijke of schadelijke golfslag veroorzaakt, zowel binnen als buiten de snelvaartvakken.
  • U door het veroorzaken van schadelijke golfslag kunt vervolgd worden door de Rechtbank.
  • Er al gewonden en zelfs doden zijn gevallen door snelheid en golfslag op de binnenwateren.
  • De oever enorm te leiden hebben onder de golfslag die veroorzaakt wordt en dat het miljoenen euro’s belastingsgeld kost om deze te herstellen.
  • Zwemmen in de openbare waterwegen verboden is; laat staan het springen van bruggen, dit ongeacht de beelden die soms in de media verschijnen waardoor het zou lijken dat het wel toegelaten is.

Best pleziervaarder, beste watersporter, van het water genieten doe je samen.

Hou het dan ook PLEZIERig voor iedereen. Tot op of langs het water,

Uw Scheepvaartpolitie Gent