Nieuwsbrief

Deze week kregen alle leden, slipwaygebruikers en sympathisanten nieuwsbrief 48 van de club. Met deze nieuwsbrief wordt gepolst wie lid wenst te blijven, wie zijn of haar ligplaats wil behouden en bevestigen en wie akkoord is om verder geïnformeerd te blijven over het reilen en zeilen van jachtclub Kloron. Bijkomende informatie over hoe wij met uw persoonlijke data omgaan kan u nalezen in onze privacyverklaring op de website www.kloron.be/new/privacyverklaring/

Wie deze nieuwsbrief per abuis niet ontving kan alsnog contact opnemen met het secretariaat via info@kloron.be .

Even ter herinnering: het Havenreglement kunnen jullie ook hier raadplegen op de website www.kloron.be/new/havenreglement/

Noteer ook alvast onze Nieuwjaarsreceptie in jullie agenda….

we proberen eens iets anders…. op zondagmiddag 30 januari 2022 om 11 uur. Hopelijk laten de Coronamaatregel tegen dan toe dat de receptie mag doorgaan.

Alvast fijne eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2022