Droogtesituatie – tijdelijke ontheffing waterbesparende maatregel pleziervaart

Beste pleziervaarder,

Deze morgen werd door de droogtecommissie beslist dat er tijdelijk pleziervaart kan geschut worden, dit om opnieuw een mogelijkheid te bieden zich eventueel te verplaatsen. Hieronder de berichtgeving vanuit de Vlaamse Waterweg:

U ontving op 18/08/2022 een mededeling betreffende het invoeren van een waterbesparende maatregel voor de pleziervaart.

Ten gevolge van de recente neerslag zijn de rivierafvoeren gestabiliseerd of licht gestegen.  Wellicht zal dit een tijdelijk effect zijn, gezien het volgende week opnieuw grotendeels droog zal zijn.

Vanaf 08/09 tot en met 11/09/2022 wordt de waterbesparende maatregel betreffende de pleziervaart dan ook tijdelijk “on hold” geplaatst.  In deze periode kunnen pleziervaartuigen bijgevolg opnieuw zonder beroepsvaart geschut worden, onder de geldende maatregelen betreffende zuinig schutten, zodat iedereen een bijkomende kans heeft om, indien gewenst, zijn thuisjachthaven te bereiken.

Vanaf 12/09/2022 wordt de waterbesparende maatregel betreffende de pleziervaart opnieuw van toepassing en zal pleziervaart opnieuw enkel nog samen met beroepsvaart geschut worden.

Meer informatie vindt u als bijlage.  Ik wil u vragen deze informatie spoedig te verspreiden binnen uw netwerk, zodat de recreanten maximaal gebruik kunnen maken van deze tijdelijke mogelijkheid.

Koen Maeghe
Afdelingshoofd 
 
De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing

 

 

Let wel! Er kan dan wel enkele dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) ‘normaal’ geschut worden op de Vlaamse Waterwegen, maar…als u zich verplaatst, kijk dan best vooraf even op VisuRis.be of er geen stremmingen gemeld zijn op je vaartraject…

Vriendelijke groeten,

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw