Belangrijk bericht: getijdensluizen tijdens droogteperiodes

Hierbij bericht van de Vlaamse Waterweg:

Beste,

Ter uitvoering van het actiepunt 2023-02-01-AP-06 “Uitzoeken of het mogelijk is meer aandacht te hebben voor de getijdensluizen tijdens droogteperiodes” wil ik u informeren over het volgende :

Indien De Vlaamse Waterweg ten gevolge van aanhoudende droogte genoodzaakt wordt om, conform het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste” dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld, een waterbesparende maatregel in te voeren waarbij pleziervaart enkel samen met beroepsvaart kan geschut worden, zal De Vlaamse Waterweg de getijdesluizen (Duffelsluis, Benedensluis, sluis Klein-Willebroek, sluis Wintam, sluis Dendermonde, Gravensas, Veurnesas en de Kattendijksluis) voor pleziervaart toch blijven bedienen in een getijdevenster voor en na hoogwater :

  1. Duffelsluis (1 uur voor en na hoog water)
  2. Benedensluis Mechelen (1,5 uur voor en na hoog water)
  3. Sluis Klein-Willebroek (1 uur voor en na hoog water)
  4. Sluis Wintam (1 uur voor en na hoog water)
  5. Sluis Dendermonde (1,5 uur voor en na hoog water)
  6. Gravensas (0,5 uur voor en na hoog water)
  7. Veurnesas (1,5 uur voor en na hoog water)
  8. Kattendijksluis (normaal vaarregime)

Deze werkwijze en vaarvensters kunnen bijgestuurd worden na evaluatie.

Vriendelijke groet,

Jasmine Sackey
Beleidsmedewerker 
 
De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing
M
Koning Albert II-laan 20 bus 14, 1000 Brussel
www.vlaamsewaterweg.be