Kattendijksluis gestremd t/m 12 juli – regeling weekdagen van PoAB

Gezien nog maar eens de plotse technische uitval van de Kattendijksluis, geven we de mogelijkheid aan de pleziervaar om -alle regels in acht nemend(!)- naar de Schelde/ Stadshaven te schutten.

Onze reglementering voorziet enkel in schuttingen voor pleziervaart tijdens het weekend. Na intern overleg èn onder de huidige omstandigheden, kunnen we er echter mee akkoord gaan om deze regeling éénmalig en enkel gedurende de huidige periode van stremming (voorzien tot en met 12 juli) uit te breiden naar weekdagen.

De Havenkapiteinsdienst zal de uitzonderlijk de mogelijkheid verlenen aan de pleziervaart van en naar de Stadshaven om geschut te worden via de Van Cauwelaertsluis onder de volgende voorwaarden:

 1. De pleziervaart zal preferentieel via de Kattendijksluis gaan. Enkel als en zolang de Kattendijksluis buiten dienst is wegens een technisch mankement/probleem (niet indien buiten dienst wegens een operationele oorzaak), kan van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt;
 2. Schutting is toegestaan richting dokken en richting Schelde
 3. Volgende route moet verplicht gevolgd worden:
  Siberiabrug/Albertkanaal – Amerikadok Noordkasteelbruggen – 5de Havendok – Hansadok – VCS
  A. Bij buitendienststelling van de Noordkasteelbruggen dient de route via Amerikadok- Albertdok – Oosterweelbrug en Wilmarsdonkbrug – Leopolddok – Hansadok naar VCS gevolgd te worden.
  B. We wijzen er hierbij ook op dat invaren van het Marshalldok strikt verboden is. Pleziervaart dient hiervoor haar passage ook grondig en volgens de regels van goed zeemanschap te plannen.
 4. Het is de pleziervaart verboden aan te meren aan kaaien in het havengebied van Antwerpen.
 5. Pleziervaart dient zich 2 uur voor aankomst aan de Van Cauwelaertsluis te melden via marifoon VHF 71 of telefonisch op het nummer +32 3 229 71 47. (Aanmelding met FD-nummer)
 6. De volgorde voor toegang tot de Van Cauwelaertsluis zal als volgt zijn:
  A. Binnenvaart (die dus in elk geval voorrang zal krijgen)
  B. Pleziervaart
 7. Schutten kan uitsluitend gebeuren van 07u tot 21u
 8. De schipper dient te beschikken over het wettelijk beperkt stuurbrevet of internationaal certificaat voor bestuurder van een pleziervaartuig (ICC)
 9. Het vaartuig moet uitgerust zijn met AIS-transponder die te allen tijde eigen scheepsgegevens en actuele locatie weergeeft.
 10. Er is een uitluisterplicht op het navigatiekanaal van de betreffende sector en de sluis
 11. De havenpolitieverordening dient strikt te worden nageleefd
 12. Indien de Van Cauwelaertsluis buiten dienst is of als één van de andere sluizen op Rechterscheldeoever buiten dienst wordt gesteld, waardoor de Van Cauwelaertsluis voor zeeschepen wordt gebruikt, is schutting van pleziervaart niet toegestaan. Hierop zullen géén uitzonderingen verleend worden.
 13. Geplande werken zullen via een nautisch persbericht gecommuniceerd worden.

Alvast bedankt,

Werner Weijts | Havenmeester stad Antwerpen | Bevoegde ambtenaar Scheldekaaien “zone stad”