Maatregelen pleziervaart: update 18 mei 2020

Mededeling van de scheepvaartpolitie

Beste clubs,

Dit weekend hebben onze bootploegen heel wat inbreuken tegen de CORONA-maatregelen vastgesteld. De inbreuken gaan voornamelijk over het varen met mensen die NIET onder hetzelfde dak wonen.

Graag geven wij u mee dat aan boord de regels is strenger zijn dan aan wal, dit omdat op een doorsnee vaartuig de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet heel de tijd kan gegarandeerd worden.

Deze strengere regels zijn door de FOD MOBILITEIT en VERVOER in een protocol pleziervaart gegoten. Dit protocol is door de Nationale Crisiscel van de regering, goedgekeurd en moet dus als evenwaardig beschouwd worden naast het geldende Ministrieel Besluit.

Het protocol is terug te vinden op: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Ik voeg het ook in bijlage aan deze mail.

GEVRAAGD in het belang van iedereen en met het oog op de blijvende indijking van het virus :

  1. Het gangbare protocol in de clubs en ter hoogte van de slibway uitgehangen
  2. Vanuit de club een preventief oog in het zeil te houden en vaartuigen pas te water te laten/laten vertrekken wanneer ze in regel zijn met het protocol

Vanaf vandaag zal, bij vaststellingen van inbreuken, door de Scheepvaartpolitie Gent handhavend worden opgetreden.

D.w.z. dat elk individu aan boord van een pleziervaartuig in overtreding, tegen een boete van 250 euro kan aankijken.

Mag ik u vragen maximaal de boodschap te verspreiden; dit is in ieders belang…

Met vriendelijke groeten,

Yves Van den Hende
Hoofd Politie te Water
Scheepvaartpolitie Gent

Bijlagen:

VISURIS PLEZIERVAART CORONA vanaf 18 mei

protocol_pleziervaart_18mei_7juni