Belangrijk: interpretatie uitzonderingen

Verwijzend naar de maatregelen voor watersport en waterrecreatie die van kracht zijn vanaf 11/05, tot minstens 17/05/2020.  Hierin is opgenomen dat pleziervaart toegestaan is binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is, met 3 uitzonderingen.  We hebben de voorbije dagen vastgesteld dat de vermelde uitzonderingen soms creatief geïnterpreteerd worden, met als doel deze zo ruim mogelijk te kunnen invullen.

De Vlaamse Waterweg moet zich echter houden aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 8 mei betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zodat niet op elke aanvraag tot uitzondering kan ingegaan worden.  We hebben dan ook meer informatie gegeven over de aan te leveren gegevens, zodat goed onderzocht kan worden of de aanvraag beantwoordt aan 驮 van de gestelde uitzonderingen.

Voor meer informatie verwijs ik naar https://www.visuris.be/Maatregelen:

Pleziervaart is toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is. Dit betekent dat pleziervaartuigen niet geschut worden. Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn:

  • Vaartuigen die naar en van de werf varen. De aanvraag van deze reis moet gebeuren door de eigenaar van het vaartuig. Hierbij moet het volgende worden voorgelegd: een bewijs van reservering van de afspraak op de werf (inclusief de datum en de naam van het vaartuig), opgemaakt door de werf, en de datum van de reis en de vaarroute.
  • Vaartuigen die van de winterstalling op de wal, na de tewaterlating, naar hun thuishaven varen, indien dit gebeurt door een personeelslid van de winterstalling. De reis moet gebeuren door een personeelslid van de winterstalling (en mag dus niet gebeuren door de eigenaar van het vaartuig). De aanvraag van deze reis moet gebeuren door een personeelslid van de winterstalling op de wal (en niet door de eigenaar van het vaartuig). Hierbij moet het volgende worden voorgelegd: een bewijs van reservering van de afspraak voor de tewaterlating van het vaartuig en de reis naar de thuishaven door een personeelslid van de winterstalling (inclusief de datum en de naam van het vaartuig), en de vaarroute.
  • Vaartuigen van verhuurbedrijven die naar de verhuurbasis worden gevaren ter voorbereiding van de heropstart van de activiteiten. De aanvraag van deze reis moet gebeuren door een personeelslid van het verhuurbedrijf. Hierbij moet het volgende worden voorgelegd: de naam van het vaartuig, de datum van de reis en de vaarroute.

De aanvraag dient, met de nodige informatie en bijlagen, gestuurd te worden aan RIS (ris@vlaamsewaterweg.be).