(Extra Schengen) PLEZIERVAART – Elektronisch melden

Geachte,

onderaan vindt u een link naar het artikel, verschenen in het Bericht aan Zeevarenden, omtrent de elektronische melding voor de pleziervaart bij het verlaten van het schengengrondgebied.

Wij hebben de Nederlandse tekst hierbij bijgevoegd.

https://afdelingkust.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/baz202015_249-255.pdf

2020-15/249 GRENSCONTROLE (EXTRA SCHENGEN) PLEZIERVAART – ELEKTRONISCH
MELDEN
Ref.: BaZ 2020-01/075

De Schengen grenscode (Unie Code (EU 2016/399)) bevat specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die worden gebruikt om de buitengrenzen te overschrijden.
De pleziervaart neemt hier een bijzondere plaats in met dien verstande dat alle pleziervaart komend van of vertrekkend naar een derde land (extra-Schengen) wettelijk verplicht is de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole na te leven.
De Federale Politie is bevoegd voor en belast met de uitvoering van de grenscontrole. In casu de scheepvaartpolitie (SPN) heeft als 1 van haar opdrachten het toezicht op het grensoverschrijdend verkeer aan de maritieme buitengrens (ook nog wel ‘blauwe’ grens genoemd).
Vanaf 15 Juli 2020, is het mogelijk om via de website van de Federale Politie het online Pleziervaart meldingsformulier automatisch en op een digitaal beveiligde manier aan te maken en aan de bevoegde grenscontrole overheid (SPN) door te sturen.
Verdere communicatie omtrent en afhandeling van het meldingsformulier verloopt dienvolgens enkel nog via elektronische weg.
Bijkomende info omtrent het online Pleziervaart meldingsformulier vindt U via
https://www.politie.be/grenscontrole/nl/aangifte-pleziervaart

Scheepvaartpolitie GENT