Protocol pleziervaart vanaf 25 juli tot 31 augustus

Hierbij in bijlage het protocol pleziervaart vanaf 25 juli tot 31 augustus uitgaande van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Graag aandachtig lezen aub!

protocol pleziervaart_25 juli_31aug_NL

Nog een bericht van VPF

Beste,

Zoals u wellicht reeds via de media vernomen hebt is er een opflakkering van het aantal coronabesmettingen in ons land waardoor opnieuw aanpassingen aan de regelgeving noodzakelijk zijn. Als bijlage kan u het protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn voor de periode van 25 juli t/m 31 augustus terugvinden.

Naast de maatregelen die door de overheid genomen worden kunnen de burgemeesters van steden en gemeenten ook bijkomende maatregelen opleggen zoals o.a. het verplicht dragen van een mondmasker in de winkel- en wandelstraten. Het beste informeert u ter plaatse waar u afmeert wat de specifieke regelgeving is gezien deze dagelijks en per stad/gemeente kan veranderen.

Vriendelijke groeten en hou het gezond!

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw

www.vpf.be