Nieuwsbrief

Beste Kloronvrienden,

Juli en augustus waren mooie zomermaanden. Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen genieten van jullie hobby. September zal alvast ook een mooie maand worden om te genieten op en rond het water.
Het seizoen is dus nog niet ten einde. Toch zien we ons genoodzaakt om de nog geplande activiteiten in clubverband (toervaart, sluiting vaarseizoen) dit jaar niet te laten doorgaan. Die zijn niet corona-verantwoord, de groep is te groot om de afstandsregels te kunnen verzekeren. We wensen geen enkel risico te nemen … stel je voor, de ganse club in quarantaine!

Door de uitzonderlijke omstandigheden verloren wij een beetje het clubgevoel. Maar …
De kantine blijft natuurlijk wel open. Hartelijk welkom. Haiko, Ruth en team doen er alles aan om het corana-proof te houden.