Protocol pleziervaart van 9/10 tem 8/11/2020

Het nieuwe  ‘protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn’ (voor de periode van 9 oktober tot en met 8 november) is  online geplaatst op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES.

protocol_pleziervaart_9okt_8nov20_nl