Toelichtingsnota betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn

In bijlage de toelichtingsnota betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn voor de periode van 15 december 2020 tot en met 15 januari 2021.

toelichting_21dec_15jan2021_nl