Wetgeving pleziervaart

Info van VPF.

 

Beste,

Aansluitend ter informatie een mededeling vanuit het Federaal Overleg Platform waarin enkele aanpassingen aan het KB pleziervaart worden toegelicht.


Onlangs verscheen in het staatsblad het KB dat een aantal aanpassingen doorvoert in het KB pleziervaart. Op basis van de constructieve feedback die we vorig jaar vanuit de sector ontvingen en binnen het FOP verder besproken, zijn op verschillende vlakken nog verbeteringen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn van kracht sedert 28 januari 2022 en worden binnenkort verder geduid op de webpagina. Hierbij de belangrijkste wijzigingen:

 • Clubs:
  • Reddings- en begeleidingsactiviteiten worden niet (meer) beschouwd als ‘beroeps/bedrijfsmatig’
  • Definitie ‘scholingsbrevet’ wordt uitgebreid
   • Ook brevet van clubs (erkend door de federatie) zijn voldoende
 • Jeugdverenigingen:
  • Kleinzeilerijvaartuigen (eigendom van een erkende jeugdvereniging) van voor 1998 worden gratis geregistreerd
 • Scholing:
  • Scholing is ‘beroeps/bedrijfsmatig’ (nu is dat expliciet gemaakt, dat was ervoor ook zo geïnterpreteerd)
  • Bij scholing zonder kajuit is een scholingsbrevet voldoende binnen de Belgische wateren, scholing met pleziervaartuigen met kajuit is yachtman voldoende binnen de Belgische wateren èn ook buiten de Belgische wateren! (in dit geval geen STCW nodig buiten Belgische wateren)
  • De indicatie ‘niet-commercieel’ is mogelijk op de registratiebrief bij ‘beroeps/bedrijfsmatig maar geen vervoer van betalende passagiers’ (zie scholing!)
 • Groepsactiviteiten:
  • Vereenvoudiging voor groepsactiviteiten binnen halve zeemijl in de insteekzones:  melding in plaats van aanvraag
   • Wel nog onderhevig aan voorwaarden FOD vanuit oogpunt van veiligheid
   • Niet bij wedstrijden, gemotoriseerde activiteiten…
 • Pleziervaarder (privaat gebruik) op zee
  • Ervaringsattest als alternatief voor het algemeen stuurbrevet (zie verplichting brevet op zee voor pleziervaartuigen >15m of sneller dan 20km/h op motor)
   • Onder voorwaarden: medisch attest, >16jr (4/7/2019), bewijs van ervaring (vb attest federatie) op zee, theoretische opfrissingscursus van 8h
   • 3jr geldig, vernieuwbaar mits volgen theoretische opfrissingscursus
   • Kan geen aanleiding geven tot ICC
   • Enkel privaat gebruik op de Belgische zee
   • Inhoud cursus is besproken binnen Examencommissie en werd voorgelegd aan het FOP