Doorvaart haven Antwerpen

Beste toervaarder,

Vanaf 14 maart 2022 zijn er enkele nieuwe verplichtingen voor de doorvaart van de haven van Antwerpen (deel Havenbedrijf Antwerpen nv)

Eerst even een beetje duiding:
De haven van Antwerpen wordt opgedeeld in een deel Stadshaven en een deel Havenbedrijf Antwerpen nv die onafhankelijk zijn van elkaar en elk een eigen regelgeving hebben.

De Stadshaven: de wateren, kaaien en de aanhorigheden, beheerd door of onder toezicht van het Stadsbestuur van Antwerpen. Dit gebied wordt in het noorden begrensd door de Royerssluis, het Amerikadok en het Straatsburgdok; in het oosten door de Noorderlaanbrug, de Noorderlaan, de Kempenstraat, Spoor Noord, de Noorderplaats en de Italiëlei; in het zuiden door de Tunnelplaats, de Ankerrui, de Oude Leeuwenrui […]1 de Brouwersvliet en in het westen door de Tavernierkaai, de Schelde en de Kattendijksluis.

 [1] Schrapping door de gemeenteraad van 23 november 2020, datum inwerkingtreding 29 november 2020

 

Havenbedrijf Antwerpen nv: heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. Met het oog op de toekomst werkt het Havenbedrijf nv aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven.

DE DOORVAART: HOE? WAT? WANNEER?

    * Voor de doorvaart Antwerpen via Stadshaven is er niets gewijzigd. Vanaf de Schelde kan u via de Kattendijksluis in het Kattendijkdok komen om vervolgens ofwel via de Londenbrug naar jachthaven Willemdok te varen of via de Siberiabrug richting Albertkanaal te varen. De Royerssluis ligt er voor vernieuwingswerken nog enige jaren uit, dit is dus geen optie om Antwerpen binnen te varen!

Nautisch bericht van 24-02-2022: aanpassing draaitijden bruggen stedelijk havengebied Antwerpen.

De Kattendijksluis wordt door De Vlaamse Waterweg beheerd. Indicatieve dieningstijden voor 2022.

–> Via Kattendijkdok door de Stadshaven naar het Albertkanaal varen en omgekeerd geeft geen probleem als je de normale reisroute volgt (lees geen omwegen in de haven neemt).

–> Ook pleziervaart dient zich verplicht te melden bij aankomst en vertrek in het stadshavengebied.

–> Pleziervaartuigen varen altijd rechtstreeks naar en meren enkel aan in het concessiegebied van de jachthavens.

    * Voor wie vanuit Antwerpen via de Noordkasteelbrug – ook wel de Brug der Zuchten genoemd – naar Nederland wil varen – of omgekeerd – liggen de zaken iets anders. Er werden immers enkele aanpassingen aan de  havenpolitieverordening gedaan die door het Havenbedrijf nv werden goedgekeurd. Daarin staat nu voor de pleziervaart het volgende vermeld :

  • verboden sluizen te gebruiken;
  • verboden aan te meren aan kaaien in het havengebied;
  • is uitsluitend toegelaten in doorvaart via de kortste weg van Noordkasteelbrug naar Stadshaven of Albertkanaal en omgekeerd.
  • verplicht een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren.
  • verplicht in het bezit te zijn van een internationaal certificaat van bestuurder -> Bij navraag – omdat de omschrijving nogal onduidelijk is – werd door HKD (Haven Kapiteins Dienst) bevestigd dat zowel een Belgisch en Nederlands vaarbewijs en een ICC geldig zijn;
  • verder in de tekst staat er ook vermeld dat elk vaartuig dient gebruik te maken van een correct werkende AIS-installatie.

Dit bericht klonk enigszins vreemd gezien AIS voor de pleziervaart in de huidige wetgeving niet verplicht is alsook het stuurbrevet niet voor vaartuigen korter dan 15 m en/of die niet sneller dan 20 km/u varen. Het Havenbedrijf stelt dus hogere eisen dan de Belgische wetgeving doet.

Meteen werd de Havenkapitein door de VPF gecontacteerd om de situatie te bespreken maar bij HKD blijft men voet bij stuk houden en is men de mening toegedaan dat voor de pleziervaarders een basiskennis vereist is om veilig door de haven te varen en men bijgevolg dus over een stuurbrevet dient te beschikken. We kijken nu na welke mogelijkheden er nog zijn om de situatie te wijzigen.

Wellicht zal er een tijdelijk gedoogbeleid zijn maar hou er bij een eventuele controle rekening mee dat er naar uw stuurbrevet en AIS kan gevraagd worden.

Van zodra er meer nieuws komt over dit gegeven brengen wij jullie uiteraard op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw

Gsm 0032 488 70 78 61
voorzitter@vpf.be
www.vpf.be