Enquête pleziervaart

Enquête digitaal kanaal pleziervaart en watersport

Beste pleziervaarder en watersporter,

Samen met de sector blijft de FOD Mobiliteit en Vervoer zich inzetten om de pleziervaart steeds te verbeteren en moderniseren.

Zo ontwikkelen we nu een Digitaal Kanaal Pleziervaart en Watersport. Met deze webtoepassing willen we alle pleziervaarders en watersporters een praktisch en gepersonaliseerd informatiepunt bieden dat overal en altijd beschikbaar zal zijn.

Om het digitaal kanaal gebruiksvriendelijk te maken, peilen we naar jouw ervaringen en noden via een enquête. Die duurt slechts een vijftal minuten.

Je kan de enquête tot en met 22 mei invullen via deze link.

Alle gegevens worden volgens de privacywetgeving behandeld. De enquête verloopt volledig anoniem.

Alvast bedankt voor je waardevolle input!

Deel zeker deze enquête binnen je netwerk.