Doorvaart haven Antwerpen – update

Beste toervaarder,

Zoals eerder meegegeven zijn er bijkomende voorwaarden gesteld om door de haven – beheerd door het Havenbedrijf Antwerpen nv – te varen. Een gesprek met de Havenkapitein kon daar helaas geen verandering in brengen.

Van Mevr Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) kwam tevens het volgende antwoord op onze vraag tot herziening van deze beslissing: ‘de verplichting voor elk vaartuig om over een correct werkende AIS te beschikken zal onverkort blijven gelden. Deze is noodzakelijk in functie van een veilig scheepvaartverkeer in de haven en in het bijzonder door de oprichting van een VTS (zie artikel 8.3.1 van de verordening)’

We durven in dit vaarseizoen echter stilletjes hopen op een soepele aanpak en enige tolerantie vanwege de verbaliserende autoriteiten…

Vriendelijke groeten,

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw
voorzitter@vpf.be
www.vpf.be

Haven Antwerpen

De haven van Antwerpen wordt opgedeeld in een deel Stadshaven en een deel Havenbedrijf Antwerpen nv die onafhankelijk zijn van elkaar en elk een eigen regelgeving hebben.

De Stadshaven: de wateren, kaaien en de aanhorigheden, beheerd door of onder toezicht van het Stadsbestuur van Antwerpen. Dit gebied wordt in het noorden begrensd door de Royerssluis, het Amerikadok en het Straatsburgdok; in het oosten door de Noorderlaanbrug, de Noorderlaan, de Kempenstraat, Spoor Noord, de Noorderplaats en de Italiëlei; in het zuiden door de Tunnelplaats, de Ankerrui, de Oude Leeuwenrui […]1 de Brouwersvliet en in het westen door de Tavernierkaai, de Schelde en de Kattendijksluis.

 [1] Schrapping door de gemeenteraad van 23 november 2020, datum inwerkingtreding 29 november 2020

Havenbedrijf Antwerpen nv: heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. Met het oog op de toekomst werkt het Havenbedrijf nv aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven.

* Doorvaart Stadshaven richting Albertkanaal en omgekeerd:

 • geen AIS-verplichting voor vaartuigen < 20 meter
 • geen verplichting stuurbrevet voor vaartuigen < 15 m en/of niet sneller varen dan 20 km/u
 • marifoon- en uitluisterplicht

Alle vaartuigen die in de Stadshaven aan het verkeer deelnemen moeten uitluisteren op het vast marifoonkanaal 23 van de Stadshaven. Het marifoonkanaal 23 is een duplex kanaal voor radioverkeer tussen de vaartuigen onderling en tussen vaartuigen en de walstations in het stadshavengebied.

 • aan- en afmelden verplicht
 • Beschikken over een FD-nummer (Financieel Dienstnummer). Dit nummer kan u gratis aanvragen via https://www.jachthavenantwerpen.be/fd-nummer-aanvragen/
 • pleziervaartuigen varen altijd rechtstreeks naar en meren enkel aan in het concessiegebied van de jachthavens.

Nautisch bericht van 24-02-2022: aanpassing draaitijden bruggen stedelijk havengebied Antwerpen

Als u naar Antwerpen wil varen, hou dan rekening met het feit dat:

 • De Royerssluis wegens vernieuwingswerken nog enkele jaren buiten gebruik is.
 • De Kattendijksluis beperkte bedieningsuren heeft die afhankelijk zijn van het getij. Indicatieve bedieningstijden Kattendijksluis als bijlage.
  –> Momenteel is deze sluis zeker nog gestremd t/m 22 juni 2022 wegens werkzaamheden.
  Alternatief: via Van Cauwelaertsluis (onder voorwaarden), via Albertkanaal of via Schelde-Rijnkanaal (onder voorwaarden Port of Antwerp).
  Regeling uitgewerkt voor het gebruik van de Van Cauwelaertsluis (vanaf 9 april 2022 tot nader order).
  De passage van pleziervaart door de Van Cauwelaertsluis is enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:
 • Pleziervaart wordt enkel toegelaten in de schutting wanneer de Kattendijksluis buiten dienst (technisch issue) is, niet omwille van een operationele oorzaak.
 • Schuttingen uitsluitend zaterdag en zondag en bij daglicht.
 • Schutting richting dokken en richting Schelde toegestaan.
 • Volgende route moet verplicht gevolgd worden: Siberiabrug/Albertkanaal – Amerikadok – Noordkasteelbruggen – 5e Havendok – Hansadok – Van Cauwelaertsluis
 • Bij buitendienststelling van de Noordkasteelbruggen dient de route via Amerikadok – Albertdok – Oosterweelbrug en Wilmarsdonkbrug – Leopolddok – Hansadok naar de Van Cauwelaertsluis gevolgd te worden.
 • Verbod aan te meren aan kaaien.
 • Pleziervaart dient zich 2 u voor aankomst aan de Van Cauwelaertsluis te melden via marifoon VHF 71 of telefonisch  op het nummer 0032 3 229 71 47 (aanmelding met FD nummer).
 • Volgorde toegang sluis:             1. Binnenvaart  – 2. Pleziervaart
 • Schipper dient in het bezit te zijn van een wettelijk beperkt stuurbrevet of internationaal certificaat voor bestuurder van een pleziervaartuig (ICC).
 • Vaartuig moet uitgerust zijn met AIS transponder die te allen tijde eigen scheepsgegevens en actuele locatie weergeeft.
 • Uitluisterplicht op het navigatiekanaal van de betreffende sector en sluis.
 • Strikte naleving Havenpolitieverordening.portsafety
 • Indien de Van Cauwelaertsluis buiten dienst is of als één van de sluizen op rechteroever buiten dienst wordt gesteld, waardoor de Van Cauwelaertsluis als zeesluis wordt gebruikt, is schutting van pleziervaart niet toegestaan.
 • Geplande werken zullen via een nautisch persbericht gecommuniceerd worden.

* Pleziervaart in doorvaart van/naar Schelde-Rijnkanaal is altijd toegestaan conform de voorwaarden Havenpolitieverordening (Port of Antwerp).

Uittreksel uit Havenpolitieverordening van het Havenbedrijf nv m.b.t. pleziervaart

 • verboden sluizen te gebruiken;
 • verboden aan te meren aan kaaien in het havengebied;
 • is uitsluitend toegelaten in doorvaart via de kortste weg van Noordlandbrug naar Stadshaven  of Albertkanaal en omgekeerd;
 • verplicht een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren;
 • verplicht in het bezit te zijn van een stuurbrevet – minimum beperkt stuurbrevet;
 • elk vaartuig dient gebruik te maken van een correct werkende AIS-installatie.

Haven Kapiteins Dienst (HDK) kan hier een uitzondering op verlenen.

Indien de omstandigheden het vereisen, kan doorvaart van pleziervaart verboden worden.

Communicatie Port of Antwerp (commerciële zeehaven) vanaf 20 april 2022

Wat is VTS?

VTS ofte Vessel Trafic Services zijn te vergelijken met de luchtverkeersleiding van een luchthaven. De VTS-centrales in Vlaanderen informeren en reguleren alle beroepsvaart op de toegangswegen naar de zeehavens.

VTS-folder als bijlage om eventueel uit te printen: VTS-folder VHF pleziervaart

bedieningsvensters_kattendijksluis_2022