Wijziging marifoonkanalen

Beste,

Heel wat pleziervaarders hebben reeds een schrijven van het BIPT ontvangen betreft een belangrijke verandering omtrent de marifoon (zie bijlage brief BIPT).

Wat is er nu precies aan de hand?

Er werd beslist om wereldwijd bepaalde kanalen in de maritieme VHF-band vast te leggen voor digitale toepassingen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het VDES (VHF Data Exchange System) ingevoerd. Bestaande frequenties (VHF-kanalen) moeten daarom vrijgemaakt worden voor digitaal gebruik. Om die digitale communicatie niet te verstoren worden sommige VHF-kanalen geblokkeerd en mogen vanaf 1 januari 2023 niet meer gebruikt worden voor analoge spraakcommunicatie. De kanalen 24 – 25 – 26 – 84 – 85 – 86 dienen voor 31 december 2023 geblokkeerd te worden op uw marifoon, kanaal 27 en 28 worden opgedeeld.

In België wordt tevens het VHF-kanaal 31 in gebruik genomen als jachthavenkanaal. Dit kanaal was tot nu toe verboden in België en bijgevolg niet bruikbaar op uw toestel wat maakt dat dit nu dient geprogrammeerd te worden.

Praktisch?

Het komt er op neer dat u alle toestellen in gebruik – zowel vast als draagbaar – wellicht bij een handelaar dient binnen te brengen om de aanpassingen te laten uitvoeren. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit in sommige gevallen aan boord kan gebeuren. U krijgt een jaar de tijd om uw toestel(len) te laten herprogrammeren. Wacht echter niet te lang en hou er rekening mee dat uw marifoon enkele weken niet beschikbaar zal zijn. Ondertussen kan u het beste de genoemde kanalen niet meer gebruiken vanaf 1 januari 2023.

! Mocht u overwegen om binnenkort een nieuw toestel aan te schaffen, ga dan vooraf zeker na na of het toestel reeds voldoet aan deze nieuwe regelgeving.

In de brief van het BIPT wordt er tevens verwezen naar de radiovergunning. Indien u nog over een oud model ‘vergunning radio-elektrische apparatuur’ (geel document) beschikt en u werd nog niet door BIPT gecontacteerd om dit om te zetten naar een nieuw exemplaar (wit A4-document), dan kan u het beste contact opnemen via het e-mailadres migration.crm.bmr@bipt.be

oud model   ——————————–>  nieuw model

! Is er een wijziging in uw apparatuur aan boord, dan kan u het document in bijlage (Maritiem NL) gebruiken om dit aan de dienst BIPT te melden (ook een AIS-toestel dient gemeld te worden).

Vriendelijke groeten,

Eartha Dereuddre
Voorzitter VPF vzw

BIJLAGEN:

Aanvraagformulier: _Maritiem_NL

Mededeling: Mededeling_VDES

Brief: Brief BIPT (VDES)