Covid-19: richtlijnen pleziervaart

In bijlage de richtlijnen van de Scheepvaartpolitie.

RICHTLIJNEN PLEZIERVAART

Hierbij ook een bericht van de Vlaamse Waterweg:

Beste,

Ten gevolge van de huidige Covid-19 uitbraak, wordt de datum waarop de nieuwe waterwegenvergunning van toepassing wordt, uitgesteld van 1 april naar een latere (nog te bepalen) datum. Van zodra bekend, zal op VisuRIS (www.visuris.be/Maatregelen) meer duiding gegeven worden over de nieuwe datum en de daarbij horende maatregelen voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen.

Deze mededeling werd ook toegevoegd aan de pagina op VisuRIS die een overzicht geeft van de maatregelen die De Vlaamse Waterweg nv neemt n.a.v. Covid-19: www.visuris.be/maatregelen.