Versoepeling maatregelen Covid-19 voor pleziervaart

Vanaf heden mag er terug gevaren worden.

Let wel enkel VAREN en WERKEN op de boot.
Geen bediening Sluizen en bruggen, varen binnen beperkt gebied.

Hoe boot te water laten?

Neem factuur van Kloron mee als bewijs lidmaatschap ook als uw boot reeds in het water ligt

MAAK EERST AFSPRAAK MET DE HAVENMEESTERS (alleen zij kunnen de poort openen)

Hierbij enkele belangrijke aandachtspunten :

 • hou afstand: minimum 1,5 m;
 • draag op het ponton bij kruisen een mondmasker;
 • ontsmet de poort!;
 • handen regelmatig wassen;
 • geen overnachtingen op de boot;
 • geen bezoekers toegelaten – geen apero (ook niet met z’n 2);
 • varen, aanmeren en vertrekken! (of werken): alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen;
 • karretje ontsmetten voor & na gebruik;
 • toiletten & douche blijven gesloten;
 • geen uitlening van materialen door havenmeesters (karcher …).

Vlaamse Pleziervaart Federatie

Aanbevelingen afbouw maatregelen corona/covid19

Deze richtlijnen dienen steeds afgestemd te worden met de wijzigingen aan de corona-maatregelen die door de overheid bepaald worden.


Ten allen tijde de geldende veiligheidsmaatregelen respecteren:

 • Indien u koorts hebt of zich ziek voelt: blijf thuis!
 • Was je handen regelmatig
 • Nies en snuit je neus in een papieren zakdoek en gooi die daarna meteen in de vuilnisbak (hieronder de barrièremaatregelen genoemd).
 • Het belangrijkste: hou ten allen tijde minstens anderhalve meter afstand!

Vanaf 4 mei 2020

 1. De boot vaarklaar maken

  1.a de boot ligt op de wal

  • herstellings- en schilderwerken: toepassing barrièremaatregelen en afstand houden
  • te water laten: maatregelen in samenspraak met de werf

  1.b de boot ligt in het water

  • bunkeren/diverse herstellingen/poetsen: toepassing barrièremaatregelen en afstand houden
 1. Aan boord van het vaartuig gaan

  • barrièremaatregelen respecteren en afstand houden
  • enkel met personen die onder hetzelfde dak wonen
  • enkel bezoek eigen boot toegestaan, niet bij elkaar aan boord gaan, geen samenkomst aan de wal
 1. Aanbevelingen voor de havens/leden en passanten

  3.a de havens

  • maak voor de haven een protocol op en informeer de leden daarover voldoende
  • hang informatie duidelijk op voor de leden/passanten met de te volgen maatregelen
  • havenkantoor: toepassing barrièremaatregelen en voldoende afstand houden
   • havenmeester draagt handschoenen en mondmasker tijdens overhandigen van documenten, badges, …
   • indien voorzien in haven, via de bankkaart betalen, anders zoveel mogelijk met pasmunt werken
  • passanten toelaten of niet? Communiceer daar duidelijk over via website/blog
  • het sanitair blijft gesloten
  • clubhuis dient gesloten te blijven volgens de geldende regelgeving voor de horeca

  3.b de leden

  • informeer naar de maatregelen genomen door de havenverantwoordelijken en volg deze goed op
  • toepassing barrièremaatregelen + afstand houden op het haventerrein
   • elkaar kruisen op de steiger: kijk eerst na of er zich iemand op de steiger bevindt en wacht eventueel tot de persoon deze verlaten heeft
   • indien aanwezig kan voor het kruisen gebruik gemaakt worden van de zijsteigers
   • voor havens met 2 toegangspunten naar de steigers kan eventueel éénrichtingsverkeer toegepast worden
  • geen vrienden/familie of kennissen aan boord ontvangen

  3.c passanten

 • vooraf informeren naar de beschikbaarheid en de maatregelen in de haven(s) die je wenst te bezoeken (website/blog)
 • hou je strikt aan de maatregelen van de haven die je bezoekt

 

Vanaf …

 1. Het varen: zoveel mogelijk op een verantwoorde en veilige manier op het water vertoeven

  • enkel met personen die onder hetzelfde dak wonen/geen familie, vrienden, kennissen uitnodigen voor een vaartocht – vooraf informeren naar de bediening van de kunstwerken op je traject, deze kunnen tijdelijk minder of niet bediend worden vanwege corona (zie visuris.be)
  • aan/in de kunstwerken: niet naast maar achter elkaar afmeren – volg de instructies van het personeel strikt op – aanmeerplaatsen: niet dubbel liggen
  • gebruik marifoon om afspraken i.v.m. afmeren onderling af te spreken
  • in havens met boxen bijvoorbeeld een box vrijhouden indien mogelijk, zeker bij boten zonder kajuit. Lukt dit niet, hou dan zeker rekening met je buren bij het op- en afstappen van de boot zodat de veilige afstand kan gewaarborgd worden

 

 1. De boot wordt via de slipway te water gelaten

  • vooraf informeren naar de maatregelen getroffen door de beheerder van de slipway
  • hou voldoende afstand tijdens het te water laten en uit het water halen
  • varen enkel met personen onder hetzelfde dak