Enquête pleziervaart

Enquête digitaal kanaal pleziervaart en watersport Beste pleziervaarder en watersporter, Samen met de sector blijft de FOD Mobiliteit en Vervoer zich inzetten om de pleziervaart steeds te verbeteren en moderniseren.…

0 Reacties